Ο Αθλητικός σύλλογος Μακεδανός στις εκλογές που έγιναν με το υπ΄αριθμό πρακτικού αρχαιρεσιών 18/23-01-2011 με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης θα διοικείται μέχρι τις 23-1-2014 από το παρακάτω πενταμελές διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Παπαδοπούλου Χριστίνα-Δημόσιος Υπάλληλος

Αντιπρόεδρος
Σιάφαλης Σωτήρης-Ιδιωτικός Υπάλληλος

Γεν. Γραμματέας
Μπρακόπουλος Γιώργος-Επαγγελματίας

Ταμίας
Καλτσίδου Ελένη-Δημόσιος Υπάλληλος

Έφορας
Παπαδόπουλος Ηλίας-Ιδιωτικός Υπάλληλος